Teenused ja tehnika Mis teenuseid pakume?

Teenuste valdkonnad

 • Veetrasside projekteerimine ja ehitus
 • Kanalisatsiooni- ning sadeveetrasside projekteerimine ja ehitus
 • Kaugküttetrasside ehitus
 • Side välisvõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus
 • Tänavavalgustuse projekteerimine, ehitus ja hooldus
 • 0,4 kV kuni 35 kV elektriliinide ja alajaamade ehitus
 • Väljakute, platside ja hoonete „0” tsüklite rajamine
 • Kokkuleppe olemasolu korral kliendiga, valmisolek avariitöödeks ja lumekoristuseks
 • Vähesel määral osutame veoteenust
 • Tehnika rent ( ainult koos masinajuhiga )

  Vee- ja kanalitorustik ning sadeveetrassid
 • Trasside projekteerimine (arvutused ja lahendused)
 • Trasside materjalide hanked, ehitus ning teostusmõõdistamine
 • Vee- ja kanalisatsiooni liitumiste ehitus teenust pakkuva operaatori või kliendi tellimusel
 • Trasside avariide likvideerimine (aastaringselt)

  Keskküttetrasside ehitustööd
 • Projekteeritud trasside materjalide hanked, ehitus ja teostusmõõdistamine
 • Trasside avariide likvideerimine (aastaringselt)

  0,4-35 kV liinide ehitustööd
 • Projekteeritud liinide rajamiseks materjalide hanked, ehitus ja teostusmõõdistamine
 • Kaablitrasside avariide likvideerimisel kaevetööde teostamine (aastaringselt)

  Telekommunikatsioonivõrgu hooldus ja ehitus
 • Telekommunikatsioonivõrgu juurdepääsu, sise- ja välisvõrkude vaskkaablitel põhinevate liinide projekteerimine
 • Telekommunikatsiooni põhivõrgu ning juurdepääsuvõrkude valguskaablite projekteerimine ja ehitamine
 • Telekommunikatsioonivõrgu liinirikete kõrvaldamine

  Platsid, väljakud ja hoonete “0″tsükli tööd
 • Projekteeritud platside ja väljakute ehitamine tööjooniste järgi
 • Unikiivi paigaldus kõnniteedele ja platsidele
 • Asulatesisestel teedel ja parklates kaevetööde avariijärgne asfalteerimine ja unikivi paigaldus
 • Hoonete “0″ tsükli ehitustööd
 • Spordiväljakute rajamine

  Tehnika rent
 • Kaevetööde teostamiseks ekskavaatorite rent koos juhiga
 • Külmunud pinnase lõhkumine Roksoniga
 • Veoteenused Scania ja universaalse tõstuki FL7 Volvo kraanaga
 • Lumekoristustööd hoonete ümber ja parklates

Tehnika tööde teostamisel

 • ETZ freesid (nii mulla kui asfaldifreesid)
 • Miniekskavaatorid
 • Kompaktlaadurid
 • Ratasekskavaatorid
 • Horisontaalpuur P-80, lõigu tööpikkus L= max 60 m
 • K-700 ratastraktor varustatuna kaabliadraga
 • Hüdronoolega kallur MB, kandejõuga 8 t
 • Treiler IVECO ,kandejõuga 10 t, platvormi pikkus L= 8 m
 • Erinevad kaablikärud ( side ja elektrikaablite transportimiseks)
 • Roxonid külmunud maa ja paepinnase lõhkumiseks.