Suuremad projektid

 • Tammsaare pargi tehnovõrgud ja valgustus
 • Ranna-Ida 110kV liini liikluskorraldus ja kaevetööd
 • Elva keskväljaku valgustus
 • Elion Ettevõtted AS side valguskaabli paigaldamine Oisu-Arkma lõigul (L=12,7 km). 
 • AS Norby Telecom side valguskaabli paigaldamine Imaveres (L=950m). 
 • Viljandi linna tänavalgustuse hooldus. 
 • DAY-OFF kaubamaja välistrasside, platside ja kõnniteede ehitus. 
 • Unistar Ärimaja välistrasside, platside ja kõnniteede ehitus.
 • Esro AS kaugkütte trassi ehitus Rohelise tn. algus kuni Viljandi haiglani (L=4,2 km).
 • Suure-Jaani -Köidamaa kergliiklustee välisvalgustuse ehitus.
 • Viljandi linna Jakobsoni tn. vee-sadevee- ja kanalitrasside ehitus.
 • Viljandi linna Jakobsoni tn. sidetrasside ümbertõstmine ja klientide ümberlülitamine.
 • Viljandi Reinu tee pikenduse trasside projekteerimine ja ehitus. 
 • Viljandi toorveetrasside ehitus
 • Tartu Vangla väliselekter ja valgustus
 • Tartu linna erinevate tänavate välisvalgustus
tanavavalgustus